[[Welcome]]
/***\n|''Name:''|LegacyStrikeThroughPlugin|\n|''Description:''|Support for legacy (pre 2.1) strike through formatting|\n|''Version:''|1.0.1|\n|''Date:''|Jul 21, 2006|\n|''Source:''|http://www.tiddlywiki.com/#LegacyStrikeThroughPlugin|\n|''Author:''|MartinBudden (mjbudden (at) gmail (dot) com)|\n|''License:''|[[BSD open source license]]|\n|''CoreVersion:''|2.1.0|\n|''Browser:''|Firefox 1.0.4+; Firefox 1.5; InternetExplorer 6.0|\n\n***/\n\n//{{{\n\n// Ensure that the LegacyStrikeThrough Plugin is only installed once.\nif(!version.extensions.LegacyStrikeThroughPlugin)\n {\n version.extensions.LegacyStrikeThroughPlugin = true;\n\nconfig.formatters.push(\n{\n name: "legacyStrikeByChar",\n match: "==",\n termRegExp: /(==)/mg,\n element: "strike",\n handler: config.formatterHelpers.createElementAndWikify\n});\n\n} // end of "install only once"\n//}}}\n
[[Welcome]]
備忘録
プログラミングあれこれ
/*{{{*/\nbody {\n background: [[ColorPalette::Background]];\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n}\n\na{\n color: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\na:hover{\n background: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n color: [[ColorPalette::Background]];\n}\n\na img{\n border: 0;\n}\n\nh1,h2,h3,h4,h5 {\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n background: [[ColorPalette::PrimaryPale]];\n}\n\n.button {\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::Background]];\n}\n\n.button:hover {\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n background: [[ColorPalette::SecondaryLight]];\n border-color: [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n}\n\n.button:active {\n color: [[ColorPalette::Background]];\n background: [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryDark]];\n}\n\n.header {\n background: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n.headerShadow {\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n}\n\n.headerShadow a {\n font-weight: normal;\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n}\n\n.headerForeground {\n color: [[ColorPalette::Background]];\n}\n\n.headerForeground a {\n font-weight: normal;\n color: [[ColorPalette::PrimaryPale]];\n}\n\n.tabSelected{\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n background: [[ColorPalette::TertiaryPale]];\n border-left: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];\n border-top: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];\n border-right: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];\n}\n\n.tabUnselected {\n color: [[ColorPalette::Background]];\n background: [[ColorPalette::TertiaryMid]];\n}\n\n.tabContents {\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n background: [[ColorPalette::TertiaryPale]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryLight]];\n}\n\n.tabContents .button {\n border: 0;}\n\n#sidebar {\n}\n\n#sidebarOptions input {\n border: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n#sidebarOptions .sliderPanel {\n background: [[ColorPalette::PrimaryPale]];\n}\n\n#sidebarOptions .sliderPanel a {\n border: none;\n color: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n#sidebarOptions .sliderPanel a:hover {\n color: [[ColorPalette::Background]];\n background: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n#sidebarOptions .sliderPanel a:active {\n color: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n background: [[ColorPalette::Background]];\n}\n\n.wizard {\n background: [[ColorPalette::SecondaryLight]];\n border-top: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n border-left: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n}\n\n.wizard h1 {\n color: [[ColorPalette::SecondaryDark]];\n}\n\n.wizard h2 {\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n}\n\n.wizardStep {\n background: [[ColorPalette::Background]];\n border-top: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n border-bottom: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n border-left: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n}\n\n.wizard .button {\n color: [[ColorPalette::Background]];\n background: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n border-top: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n border-right: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border-bottom: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border-left: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n}\n\n.wizard .button:hover {\n color: [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n background: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border-color: [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n}\n\n.wizard .button:active {\n color: [[ColorPalette::Background]];\n background: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n border-top: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n border-right: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border-bottom: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border-left: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n}\n\n#messageArea {\n border: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryDark]];\n background: [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n}\n\n#messageArea .button {\n padding: 0.2em 0.2em 0.2em 0.2em;\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n background: [[ColorPalette::Background]];\n}\n\n.popup {\n background: [[ColorPalette::PrimaryLight]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n.popup hr {\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n background: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n border-bottom: 1px;\n}\n\n.listBreak div{\n border-bottom: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n}\n\n.popup li.disabled {\n color: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n.popup li a, .popup li a:visited {\n color: [[ColorPalette::TertiaryPale]];\n border: none;\n}\n\n.popup li a:hover {\n background: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n color: [[ColorPalette::Background]];\n border: none;\n}\n\n.tiddler .defaultCommand {\n font-weight: bold;\n}\n\n.shadow .title {\n color: [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n}\n\n.title {\n color: [[ColorPalette::SecondaryDark]];\n}\n\n.subtitle {\n color: [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n}\n\n.toolbar {\n color: [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n.tagging, .tagged {\n border: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryPale]];\n background-color: [[ColorPalette::TertiaryPale]];\n}\n\n.selected .tagging, .selected .tagged {\n background-color: [[ColorPalette::TertiaryLight]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];\n}\n\n.tagging .listTitle, .tagged .listTitle {\n color: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n}\n\n.tagging .button, .tagged .button {\n border: none;\n}\n\n.footer {\n color: [[ColorPalette::TertiaryLight]];\n}\n\n.selected .footer {\n color: [[ColorPalette::TertiaryMid]];\n}\n\n.sparkline {\n background: [[ColorPalette::PrimaryPale]];\n border: 0;\n}\n\n.sparktick {\n background: [[ColorPalette::PrimaryDark]];\n}\n\n.error, .errorButton {\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n background: [[ColorPalette::Error]];\n}\n\n.warning {\n color: [[ColorPalette::Foreground]];\n background: [[ColorPalette::SecondaryPale]];\n}\n\n.cascade {\n background: [[ColorPalette::TertiaryPale]];\n color: [[ColorPalette::TertiaryMid]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryMid]];\n}\n\n.imageLink, #displayArea .imageLink {\n background: transparent;\n}\n\n.viewer .listTitle {list-style-type: none; margin-left: -2em;}\n\n.viewer .button {\n border: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n}\n\n.viewer blockquote {\n border-left: 3px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n}\n\n.viewer table {\n border: 2px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n}\n\n.viewer th, thead td {\n background: [[ColorPalette::SecondaryMid]];\n border: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n color: [[ColorPalette::Background]];\n}\n\n.viewer td, .viewer tr {\n border: 1px solid [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n}\n\n.viewer pre {\n border: 1px solid [[ColorPalette::SecondaryLight]];\n background: [[ColorPalette::SecondaryPale]];\n}\n\n.viewer code {\n color: [[ColorPalette::SecondaryDark]];\n}\n\n.viewer hr {\n border: 0;\n border-top: dashed 1px [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n color: [[ColorPalette::TertiaryDark]];\n}\n\n.highlight, .marked {\n background: [[ColorPalette::SecondaryLight]];\n}\n\n.editor input {\n border: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n}\n\n.editor textarea {\n border: 1px solid [[ColorPalette::PrimaryMid]];\n width: 100%;\n}\n\n.editorFooter {\n color: [[ColorPalette::TertiaryMid]];\n}\n\n/*}}}*/
!Squeak\n*[[ど素人のためのど素人によるSqueak入門|http://squeak.qp.land.to/wiki/]]\n*[[DirectFB対応Squeakを作る|http://squeak.qp.land.to/vm-display-DirectFB.html]](近日Update予定)\n*[[Seasideで遊ぶ|http://squeak.qp.land.to/Seaside.html]]\n*[[Wiiリモコンで遊ぶ|http://squeak.qp.land.to/SqueakWiiRemote.html]](近日Update予定)\n*[[Squeak Goodies|http://squeak.qp.land.to/SqueakGoodies.html]](巨大ハロ追加)\n!プログラミング\n*[[Linuxプログラミング備忘録|http://squeak.qp.land.to/Linux.html]]\n*[[SDL(Simple DirectMedia Layer)備忘録|http://squeak.qp.land.to/SDL.html]]\n*[[Javascript|Javascript.html]]\n*[[WindowsProgramming|WindowsProgramming.html]]\n*[[WPF|WPF.html]]\n!その他\n*[[TiddlyWiki|http://squeak.qp.land.to/TiddlyWiki-HowTo.html]]を使おう\n*[[iSCSI|iSCSI.html]]\n*[[WebPlugins|WebPlugins.html]]